Geschiedenis & achtergrond

Als in 1613 de eerste Nederlandse nederzetting in Suriname een feit is, worden er plantages aangelegd om vooral suikerriet, koffie en katoen te verbouwen. De indianen, de Surinem, worden gedwongen om te werken op deze plantages. Vele van hen sterven door het zware werk en besmettelijke ziektes die de kolonisten meebrengen. Ter bescherming tegen de overgebleven indianen liet Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, Gouverneur van Suriname in 1685 Fort Para bouwen. Omdat het fort op Plantage Houttuyn stond, werd het ook wel Fort Houttuyn genoemd. In 1686 lukte het de gouverneur om vrede te sluiten. Later wordt het fort onderdeel van het Cordonpad en speelt het fort een grote rol tijdens de boni oorlogen, het verzet van de Afrikaanse slaven tegen hun Nederlandse overheersers.

Nadat gouverneur De Goyer op 3 december 1710 aan Nicolaas Houtcoopers toestemming gaf om plantage Houttuyn uit te breiden, kreeg de suikerplantage zijn uiteindelijke vorm zoals die nu nog steeds is.

In 1728 werd het onrustig in het Paragebied. 24 slaven vluchtten van Houttuyn en de naastgelegen plantage Vredenburg. Eigenaar Nicolaes Houtcooper, getrouwd met Philippa Bachman, heeft een aantal jaren in Suriname gewoond maar zijn uiteindelijk naar Nederland geremigreerd waar ze zich in Amsterdam vestigden.

Later kwam de plantage in handen van de broers Egbert en Meinard van Visvliet jr., beide zonen van Meinard van Visvliet sr. uit Middelburg. De familie Visvliet was een vooraanstaande familie uit Zeeland. De broers hebben nooit in Suriname gewoond en lieten het beheer over aan de heer J. Stockel, administrateur.

Aan de hand van inventarissen die in de loop van tijd werden opgesteld is het reilen en zeilen van de plantage enigszins te volgen. In 1832 was Houttuyn een moderne suikerplantage met 162 slaven. In 1908 was Plantage Houttuyn geslonken tot een klein bedrijf met slechts 6 arbeiders. Er werden cacao, bananen, aardvruchten en koren verbouwd.

En nu in de 21e eeuw is er een nieuwe eigentijdse bestemming voor Plantage Houttuyn. Op een van de prachtige locaties in Suriname, daar waar eeuwen geleden ooit een bloeiende suikerplantage stond, wordt het Houttuyn Wellness River Resort gerealiseerd.

Overnachten op een voormalig plantage?

Maak nu uw reservering.